En poursuivant votre navigation sur https://action.unicef.be vous acceptez l'utilisation de cookies et autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement nominal du site web (par exemple maintenir votre connexion).

Fermer

Together for Afghanistan

par Luc Jansen

8 000 €

collectés sur 10 000 €

80%

Projet
terminé

35

contributeurs

Partager cette page de collecte

Le projet
Les contributeurs
Les actus
Commentaires

Afghanistan, een land met een zeer oude beschaving, bevindt zich anno 2021 aan de rand van een niet te overziene humanitaire crisis.

De afgelopen weken kregen we hallucinante beelden te zien van en rond de Hamid Karzai International Airport te Kaboel: mensen klampten zich ten einde raad vast aan opstijgende vliegtuigen, de laadruimtes zaten afgeladen vol, op het tarmac een zee aan mensen en aan de poorten van de luchthaven een complete chaos.

Ondertussen waarschuwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties voor het ontstaan van een "humanitaire ramp". Naast het conflict (de dreiging uitgaande van de Taliban, die confronterend is en blijft voor de meerderheid van de Afghaanse bevolking) is er ook een aanhoudende droogte die zorgt voor schaarste. Diverse bronnen spreken van het feit dat 18 miljoen Afghanen (op een totaal van 38 miljoen) afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Daar boven op komt uiteraard de COVID-19-pandemie, sinds begin 2020.

Wij willen dan ook een zeer bescheiden aanzet geven tot solidariteit. Op een ogenblik waarin reizen naar en in de ruimte een commercieel rendabele activiteit wordt, terwijl 99,99% van de wereldbevolking daar niet mee bezig is noch kan zijn, lijkt het ons gewoon essentieel dat wij, als leden van de ‘civil society’ van deze schitterende Planeet Aarde, minstens onze goodwill tonen naar de Afghaanse bevolking toe.

Ons engagement wil zuiver humanitair geïnspireerd zijn (hulp van mens tot mens) en staat los van enig nationaal of internationaal politiek statement.  We hopen middelen aan te trekken die bedoeld zijn om basisbehoeften -zoals drinkwater, voedsel, elementaire hygiëne, onderdak en eerste medische hulp- te voldoen.

UNICEF, een onafhankelijke internationale organisatie onder de vlag van de United Nations en werkzaam in meer dan 190 landen van de wereld, leek ons het platform bij uitstek om onze kleine droom, financiële steun voor de Afghanen (die het nodig hebben), waar te maken.

Praktische opmerking: na de storting krijgt u automatisch een bericht waarop vermeld staat ''Bestemming van de gift: steun aan alle kinderen ter wereld". Unicef Belgium heeft ons duidelijk bevestigd dat 100% van deze giften specifiek naar Afghanistan gaan.

 

Bij voorbaat dank voor uw gul gebaar !

“TOGETHER FOR AFGHANISTAN” is een burgerinitiatief van:

• Jean-Luc Buysse – notaris,

• Julie Cabu - notaris.

• Luc Jansen – notaris.

• Cécile Lammerhiert  - notaris.

• Mieke Steyaert - notaris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Afghanistan, pays à la civilisation très ancienne, se trouve en 2021 au bord d'une crise humanitaire indescriptible.

Ces dernières semaines, nous avons vu des images hallucinantes de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul et de ses environs : des personnes s'accrochant désespérément aux avions, des soutes pleines à craquer, une mer de gens sur le tarmac et un chaos total aux portes de l'aéroport.

Parallèlement, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies met en garde contre l'émergence d'une "catastrophe humanitaire". Outre le conflit (la menace des Talibans, que la majorité de la population afghane doit et devra affronter), une sécheresse prolongée provoque des pénuries. Selon diverses sources, 18 millions d'Afghans (sur un total de 38 millions) dépendent de l'aide humanitaire. À cela s'ajoute, bien sûr, la pandémie de COVID-19, qui sévit depuis le début de l'année 2020.

Nous souhaitons donc très modestement faire preuve de solidarité. À l'heure où les voyages vers et dans l'espace deviennent une activité commercialement rentable, alors que 99,99 % de la population mondiale n'est pas ou ne peut pas être impliquée dans cette activité, il nous semble tout simplement essentiel que nous, en tant que membres de la "société civile" de cette belle planète Terre, montrions notre bonne volonté envers le peuple afghan.

Notre engagement sera purement humanitaire (aide de personne à personne) et indépendant de toute déclaration politique nationale ou internationale.  Nous espérons récolter des fonds pour répondre aux besoins fondamentaux du peuple afghan tels que l'eau potable, la nourriture, l'hygiène de base, les logements et les premiers soins médicaux.

L'UNICEF, une organisation internationale indépendante sous la bannière des Nations Unies et travaillant dans plus de 190 pays du monde, nous a semblé être la plateforme idéale pour réaliser notre petit rêve, à savoir soutenir financièrement les Afghans (qui en ont besoin).

Merci d'avance pour votre générosité !

"TOGETHER FOR AFGHANISTAN" est une initiative citoyenne de :

• Jean-Luc Buysse – notaire

• Julie Cabu - notaire

• Luc Jansen – notaire

• Cécile Lammerhiert  - notaire

• Mieke Steyaert - notaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An Appeal that goes to the depth of our hearts.

Afghanistan, a country at the centre of a very ancient civilisation, now finds itself, in 2021, at the epicentre of an unforeseen humanitarian crisis.

In the past few weeks, we have all seen arresting and distressing images of the situation and the events at Hamid Karzai International Airport in Kabul: masses of people pressed tightly together whose one aim was to get on planes which were in the process of taking-off from the airport runway; cargo holds fully laden with people; a sea of people on the airport tarmac; complete chaos at entrances to the airport.

Meanwhile, the United Nations World Food Programme [UNWFP] has warned us about the onset of a humanitarian catastrophe. Within the current Afghan crisis (in addition to threatening statements being made by the Taliban who see themselves as the legitimate representatives of the majority of the Afghan people), severe drought has led to water shortage in the country. There have been reports from different sources that approximately18 million Afghans out of a total 38 million will be dependent on humanitarian aid. In addition, since early 2020, the country has had to deal with the consequences of the Covid19 pandemic.

At such a time of crisis, we are deeply desirous to show a sense of solidarity. Looking at the profitability in our commercial world at large at a time when 99.9 per cent of the world’s population are not so or cannot be so involved, it seems to us who are at the front of a civil society on this exceptional planet earth, that we must do all in our power to help the people of Afghanistan.

Our involvement is inspired by a sense of common humanity (namely help given from one group of people to another group in desperate need), free from any national or international political statement.

We hope to achieve this goal through the provision of basic human needs such as clean drinking water, food stuffs, basic elementary hygiene needs, basic shelter, first aid and medical assistance.

UNICEF is an independent international organisation under the flag of the United Nations which works in more than 190 countries of the world.

So, let us use this organisation par excellence as the means to help realise our precious dream, and financial support for Afghanistan at this time of emergency.

Thanking you in advance for your generous response to our appeal on behalf of UNICEF Belgium.

Yours  truly

 

• Jean-Luc Buysse – Civil Law Notary

• Julie Cabu - Civil Law Notary

• Luc Jansen – Civil Law Notary

• Cécile Lammerhiert  - Civil Law Notary

• Mieke Steyaert - Civil Law Notary

 

 

Voir tout

31/12/2021

Luc JANSEN

27/10/2021

Mathieu Van den broeke

18/09/2021

Karolien Demeyer

13/09/2021

Luc Nevejans (ADITI-CONSULT BV)

10/09/2021

Pascale Decoene

10/09/2021

Heike Laloo

08/09/2021

Leen Van Breedam (KUDOZ)

07/09/2021

Helene De Waele (Notaris Helene De Waele BV)

06/09/2021

Jean-Luc Peers

05/09/2021

Christiane Denys

Voir tout

Laisser un message de soutien

  • Frederica - 26/08/2021

    Het leven voor kinderen in Afghanistan is vaak heel zwaar en hard. Naast het feit dat veel kinderen de kans niet gehad hebben om naar school te gaan. Om te leren en te spelen met hun schoolkameraadjes. Regelmatig zijn scholen doelwitten van gewapende groeperingen. Een derde van de kinderen heeft psych traumatische stress omdat familieleden en vriendjes zijn verdwenen en ze voortdurend bang zijn voor het dagelijkse geweld. Kinderen die niet naar school gaan lopen reëel risico gerekruteerd, uitgebuit of op jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. Elk kind heeft fundamentele rechten. Deze worden vandaag volledig genegeerd en geschonden in Afghanistan. Daarom steun ik deze hartverwarmende inzamelingsactie om meisjes en jongens hoop te geven tot een beter en hoopvol bestaan.
Voir tout

VOS DONS EN ACTION

30

Avec un don de 30€, vous financez l’équivalent de 300 vaccins contre le tétanos néonatal.

60

Avec un don de 60€, vous financez l’équivalent de 150 sachets de pâte nutritionnelle. En se nourrissant de trois sachets par jour pendant une semaine, un enfant souffrant de malnutrition peut reprendre jusqu’à 1KG.

126

Avec un don de 126€, vous financez l’équivalent d’une bicyclette, permettant aux enfants vivant dans des zones rurales de se rendre à l’école ou aux travailleurs de santé d’atteindre chaque enfant lors des campagnes de vaccination.

600

Avec 600 € collectés vous financez l’équivalent de trois « écoles en boîte », chacune procurant tout le matériel nécessaire pour donner cours à 40 élèves en situation d’urgence et ce, partout dans le monde.

1500

Avec 1500€ collectés, vous financez l’équivalent de 4 pompes à eau, procurant de l’eau potable à plusieurs centaines de personnes.